Najlepsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • lep
 • sza
 • naj
 • le
 • psza

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • l
 • e
 • p
 • sz
 • a

Litery 9

 • N
 • a
 • j
 • l
 • e
 • p
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najlepszanajlepsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najlepszejnajlepszych
Celownik (komu? czemu?):najlepszejnajlepszym
Biernik (kogo? co?):najlepsząnajlepsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najlepsząnajlepszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najlepszejnajlepszych
Wołacz (hej!):najlepszanajlepsze

Komentarze