Najmilsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • mil
 • sza
 • naj
 • mi
 • lsza

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • m
 • i
 • l
 • sz
 • a

Litery 9

 • N
 • a
 • j
 • m
 • i
 • l
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najmilszanajmilsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najmilszejnajmilszych
Celownik (komu? czemu?):najmilszejnajmilsze
Biernik (kogo? co?):najmilsząnajmilsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najmilsząnajmilsze
Miejscownik (o kim? o czym?):najmilszejnajmilszych
Wołacz (hej!):najmilszanajmilsze

Komentarze