Najmłodsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • młod
 • si
 • naj
 • mło
 • dsi

Głoski 9

 • n
 • a
 • j
 • m
 • ł
 • o
 • d
 • si
 • i

Litery 9

 • N
 • a
 • j
 • m
 • ł
 • o
 • d
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najmłodszynajmłodsi
Dopełniacz (kogo? czego?):najmłodszegonajmłodszych
Celownik (komu? czemu?):najmłodszemunajmłodszym
Biernik (kogo? co?):najmłodszegonajmłodszych
Narzędnik (z kim? z czym?):najmłodszymnajmłodszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najmłodszymnajmłodszych
Wołacz (hej!):najmłodszynajmłodsi

Komentarze