Najmodniejszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • mod
 • niej
 • szy
 • naj
 • mo
 • dniej
 • szy

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • m
 • o
 • d
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • y

Litery 13

 • N
 • a
 • j
 • m
 • o
 • d
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najmodniejszynajmodniejsi/najmodniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najmodniejszegonajmodniejszych
Celownik (komu? czemu?):najmodniejszemunajmodniejszym
Biernik (kogo? co?):najmodniejszego/najmodniejszynajmodniejszych/najmodniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najmodniejszymnajmodniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najmodniejszymnajmodniejszych
Wołacz (hej!):najmodniejszynajmodniejsi/najmodniejsze

Komentarze