Najniższa

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • niż
 • sza
 • naj
 • ni
 • ższa

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • ni
 • i
 • ż
 • sz
 • a

Litery 9

 • N
 • a
 • j
 • n
 • i
 • ż
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najniższanajniższe
Dopełniacz (kogo? czego?):najniższejnajniższych
Celownik (komu? czemu?):najniższejnajniższym
Biernik (kogo? co?):najniższąnajniższe
Narzędnik (z kim? z czym?):najniższąnajniższymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najniższejnajniższych
Wołacz (hej!):najniższanajniższe

Komentarze