Najodważniejsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: najwyższy

Sylaby 5

 • naj
 • od
 • waż
 • niej
 • si
 • naj
 • od
 • wa
 • żnie
 • jsi
 • naj
 • od
 • waż
 • nie
 • jsi

Głoski 13

 • n
 • a
 • j
 • o
 • d
 • w
 • a
 • ż
 • ni
 • e
 • j
 • si
 • i

Litery 14

 • N
 • a
 • j
 • o
 • d
 • w
 • a
 • ż
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najodważniejszynajodważniejsi
Dopełniacz (kogo? czego?):najodważniejszegonajodważniejszych
Celownik (komu? czemu?):najodważniejszemunajodważniejszym
Biernik (kogo? co?):najodważniejszegonajodważniejszych
Narzędnik (z kim? z czym?):najodważniejszymnajodważniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najodważniejszymnajodważniejszych
Wołacz (hej!):najodważniejszynajodważniejsi

Komentarze