Najtańszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • tań
 • szy
 • naj
 • ta
 • ńszy

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • t
 • a
 • ń
 • sz
 • y

Litery 9

 • N
 • a
 • j
 • t
 • a
 • ń
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najtańszynajtańsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najtańszegonajtańszych
Celownik (komu? czemu?):najtańszemunajtańszym
Biernik (kogo? co?):najtańszego/najtańszynajtańsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najtańszymnajtańszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najtańszymnajtańszych
Wołacz (hej!):najtańsznajtańsze

Komentarze