Największa

Część mowy: rzeczownik

Sylaby 3

 • naj
 • wię
 • ksza
 • nak
 • więk
 • sza

Głoski 9

 • n
 • a
 • j
 • w
 • i
 • ę
 • k
 • sz
 • a

Litery 10

 • N
 • a
 • j
 • w
 • i
 • ę
 • k
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):największanajwiększe
Dopełniacz (kogo? czego?):największejnajwiększych
Celownik (komu? czemu?):największejnajwiększych
Biernik (kogo? co?):największąnajwiększe
Narzędnik (z kim? z czym?):największąnajwiększymi
Miejscownik (o kim? o czym?):największejnajwiększych
Wołacz (hej!):największanajwiększe

Komentarze