Najwyżsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • wyż
 • si
 • naj
 • wy
 • żsi

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • w
 • y
 • ż
 • si
 • i

Litery 8

 • N
 • a
 • j
 • w
 • y
 • ż
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najwyższynajwyżsi
Dopełniacz (kogo? czego?):najwyższegonajwyższych
Celownik (komu? czemu?):najwyższemunajwyższym
Biernik (kogo? co?):najwyższegonajwyższych
Narzędnik (z kim? z czym?):najwyższymnajwyższymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najwyższymnajwyższych
Wołacz (hej!):najwyższynajwyżsi

Komentarze