Nakarmiłybyście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: nakarmić

Sylaby 6

 • na
 • kar
 • mi
 • ły
 • byś
 • cie
 • na
 • kar
 • mi
 • ły
 • by
 • ście

Głoski 14

 • n
 • a
 • k
 • a
 • r
 • m
 • i
 • ł
 • y
 • b
 • y
 • ś
 • ci
 • e

Litery 15

 • N
 • a
 • k
 • a
 • r
 • m
 • i
 • ł
 • y
 • b
 • y
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze