Nakrzyczeliby

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: nakrzyczeć

Sylaby 5

 • na
 • krzy
 • cze
 • li
 • by

Głoski 11

 • n
 • a
 • k
 • rz
 • y
 • cz
 • e
 • l
 • i
 • b
 • y

Litery 13

 • N
 • a
 • k
 • r
 • z
 • y
 • c
 • z
 • e
 • l
 • i
 • b
 • y

Komentarze