Namalowaliśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: namalować

Sylaby 6

 • na
 • ma
 • lo
 • wa
 • liś
 • my
 • na
 • ma
 • lo
 • wa
 • li
 • śmy

Głoski 13

 • n
 • a
 • m
 • a
 • l
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Litery 13

 • N
 • a
 • m
 • a
 • l
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Komentarze