Napisali

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: napisać

Sylaby 4

 • na
 • pi
 • sa
 • li

Głoski 8

 • n
 • a
 • p
 • i
 • s
 • a
 • l
 • i

Litery 8

 • N
 • a
 • p
 • i
 • s
 • a
 • l
 • i

Komentarze