Narysujcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: narysować

Sylaby 4

 • na
 • ry
 • suj
 • cie

Głoski 9

 • n
 • a
 • r
 • y
 • s
 • u
 • j
 • ci
 • e

Litery 10

 • N
 • a
 • r
 • y
 • s
 • u
 • j
 • c
 • i
 • e

Komentarze