Nauczyłyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: nauczyć

Sylaby 5

 • na
 • u
 • czy
 • ły
 • śmy
 • na
 • u
 • czy
 • łyś
 • my

Głoski 10

 • n
 • a
 • u
 • cz
 • y
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 11

 • N
 • a
 • u
 • c
 • z
 • y
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze