Niebieski

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • nie
 • bie
 • ski
 • nie
 • bies
 • ki

Głoski 7

 • ni
 • e
 • bi
 • e
 • s
 • k
 • i

Litery 9

 • N
 • i
 • e
 • b
 • i
 • e
 • s
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):niebieskiniebiescy/niebieskie
Dopełniacz (kogo? czego?):niebieskiegoniebieskich
Celownik (komu? czemu?):niebieskiemuniebieskim
Biernik (kogo? co?):niebieskiego/niebieskiniebieskich/niebieskie
Narzędnik (z kim? z czym?):niebieskimniebieskimi
Miejscownik (o kim? o czym?):niebieskimniebieskich
Wołacz (hej!):niebieskiniebiescy/niebieskie

Komentarze