Niski

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • nis
 • ki
 • ni
 • ski

Głoski 5

 • ni
 • i
 • s
 • k
 • i

Litery 5

 • N
 • i
 • s
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):niskiniscy/niskie
Dopełniacz (kogo? czego?):niskiegoniskich
Celownik (komu? czemu?):niskiemuniskim
Biernik (kogo? co?):niskiego/niskiniskich/niskie
Narzędnik (z kim? z czym?):niskimniskimi
Miejscownik (o kim? o czym?):niskimniskich
Wołacz (hej!):niskiniscy/niskie

Komentarze