Obudzę

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: obudzić

Sylaby 3

 • o
 • bu
 • dzę

Głoski 5

 • o
 • b
 • u
 • dz
 • ę

Litery 6

 • O
 • b
 • u
 • d
 • z
 • ę

Komentarze