Odważny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • od
 • waż
 • ny
 • od
 • wa
 • żny

Głoski 7

 • o
 • d
 • w
 • a
 • ż
 • n
 • y

Litery 7

 • O
 • d
 • w
 • a
 • ż
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):odważnyodważni/odważne
Dopełniacz (kogo? czego?):odważnegoodważnych
Celownik (komu? czemu?):odważnemuodważnym
Biernik (kogo? co?):odważnegoodważnych/odważne
Narzędnik (z kim? z czym?):odważnymodważnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):odważnymodważnych
Wołacz (hej!):odważnyodważni/odważne

Komentarze