Odwiedziła

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: odwiedzić

Sylaby 4

 • od
 • wie
 • dzi
 • ła
 • o
 • dwie
 • dzi
 • ła

Głoski 8

 • o
 • d
 • wi
 • e
 • dzi
 • i
 • ł
 • a

Litery 10

 • O
 • d
 • w
 • i
 • e
 • d
 • z
 • i
 • ł
 • a

Komentarze