Oglądałam

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: oglądać

Sylaby 4

 • o
 • glą
 • da
 • łam
 • og
 • da
 • łam

Głoski 9

 • o
 • g
 • l
 • ą
 • d
 • a
 • ł
 • a
 • m

Litery 9

 • O
 • g
 • l
 • ą
 • d
 • a
 • ł
 • a
 • m

Komentarze