Oglądałyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: oglądać

Sylaby 5

 • o
 • glą
 • da
 • ły
 • śmy
 • o
 • glą
 • da
 • łyś
 • my

Głoski 11

 • o
 • g
 • l
 • ą
 • d
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 11

 • O
 • g
 • l
 • ą
 • d
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze