Ogrzejmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: ogrzać

Sylaby 3

 • o
 • grze
 • jmy
 • o
 • grzej
 • my

Głoski 7

 • o
 • g
 • rz
 • e
 • j
 • m
 • y

Litery 8

 • O
 • g
 • r
 • z
 • e
 • j
 • m
 • y

Komentarze