Ojciec

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • oj
 • ciec

Głoski 5

 • o
 • j
 • ci
 • e
 • c

Litery 6

 • O
 • j
 • c
 • i
 • e
 • c

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ojciecojcowie
Dopełniacz (kogo? czego?):ojcaojców
Celownik (komu? czemu?):ojcuojcom
Biernik (kogo? co?):ojcaojców
Narzędnik (z kim? z czym?):ojcemojcami
Miejscownik (o kim? o czym?):ojcuojcach
Wołacz (hej!):ojczeojcowie

Komentarze