Pamiętnik

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • pa
 • mięt
 • nik
 • pa
 • mię
 • tnik

Głoski 8

 • p
 • a
 • mi
 • ę
 • t
 • n
 • i
 • k

Litery 9

 • P
 • a
 • m
 • i
 • ę
 • t
 • n
 • i
 • k

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):pamiętnikpamiętniki
Dopełniacz (kogo? czego?):pamiętnikapamiętników
Celownik (komu? czemu?):pamiętnikowipamiętnikom
Biernik (kogo? co?):pamiętnikpamiętniki
Narzędnik (z kim? z czym?):pamiętnikiempamiętnikami
Miejscownik (o kim? o czym?):pamiętnikupamiętnikach
Wołacz (hej!):pamiętnikupamiętniki

Komentarze