Pieczemy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: piec

Sylaby 3

 • pie
 • cze
 • my

Głoski 6

 • pi
 • e
 • cz
 • e
 • m
 • y

Litery 8

 • P
 • i
 • e
 • c
 • z
 • e
 • m
 • y

Komentarze