Piękno

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • pięk
 • no
 • pię
 • kno

Głoski 5

 • pi
 • ę
 • k
 • n
 • o

Litery 6

 • P
 • i
 • ę
 • k
 • n
 • o

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):pięknopiękna
Dopełniacz (kogo? czego?):pięknapiękien
Celownik (komu? czemu?):pięknupięknom
Biernik (kogo? co?):pięknopiękna
Narzędnik (z kim? z czym?):pięknempięknami
Miejscownik (o kim? o czym?):pięknupięknach
Wołacz (hej!):pięknopiękna

Komentarze