Piękny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • pięk
 • ny
 • pię
 • kny

Głoski 5

 • pi
 • ę
 • k
 • n
 • y

Litery 6

 • P
 • i
 • ę
 • k
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):pięknypiękni/piękne
Dopełniacz (kogo? czego?):pięknegopięknych
Celownik (komu? czemu?):pięknemupięknym
Biernik (kogo? co?):pięknego/pięknypięknych/piękne
Narzędnik (z kim? z czym?):pięknympięknymi
Miejscownik (o kim? o czym?):pięknympięknych
Wołacz (hej!):pięknypiękni/piękne

Komentarze

~ Karolinka ❤️????????‍♀️
3/28/22, 2:07 PM
Dzk