Pieniądz

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • pie
 • niądz

Głoski 5

 • pi
 • e
 • ni
 • ą
 • dz

Litery 8

 • P
 • i
 • e
 • n
 • i
 • ą
 • d
 • z

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):pieniądzpieniądze
Dopełniacz (kogo? czego?):pieniądzapieniędzy
Celownik (komu? czemu?):pieniądzowipieniądzom
Biernik (kogo? co?):pieniądzpieniądze
Narzędnik (z kim? z czym?):pieniądzempieniędzmi
Miejscownik (o kim? o czym?):pieniądzupieniądzach
Wołacz (hej!):pieniądzupieniądze

Komentarze