Pieszy

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • pie
 • szy

Głoski 4

 • pi
 • e
 • sz
 • y

Litery 6

 • P
 • i
 • e
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):pieszypiesi
Dopełniacz (kogo? czego?):pieszegopieszych
Celownik (komu? czemu?):pieszemupieszym
Biernik (kogo? co?):pieszegopieszych
Narzędnik (z kim? z czym?):pieszympieszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):pieszympieszych
Wołacz (hej!):pieszypiesi

Komentarze