Piją

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pić

Sylaby 2

  • pi

Głoski 4

  • p
  • i
  • j
  • ą

Litery 4

  • P
  • i
  • j
  • ą

Komentarze