Pisklę

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • pi
 • sklę
 • pis
 • klę

Głoski 6

 • p
 • i
 • s
 • k
 • l
 • ę

Litery 6

 • P
 • i
 • s
 • k
 • l
 • ę

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):pisklępisklęta
Dopełniacz (kogo? czego?):pisklęciapiskląt
Celownik (komu? czemu?):pisklęciupisklętom
Biernik (kogo? co?):pisklępisklęta
Narzędnik (z kim? z czym?):pisklęciempisklętami
Miejscownik (o kim? o czym?):pisklęciupisklętach
Wołacz (hej!):pisklępisklęta

Komentarze