Piszecie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pisać

Sylaby 3

 • pi
 • sze
 • cie

Głoski 6

 • p
 • i
 • sz
 • e
 • ci
 • e

Litery 8

 • P
 • i
 • s
 • z
 • e
 • c
 • i
 • e

Komentarze