Pobawiłyśmy się

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pobawić się

Sylaby 5

 • po
 • ba
 • wi
 • łyś
 • my się
 • po
 • ba
 • wi
 • ły
 • śmy się

Głoski 12

 • p
 • o
 • b
 • a
 • w
 • i
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y si
 • ę

Litery 15

 • P
 • o
 • b
 • a
 • w
 • i
 • ł
 • y
 • ś
 • m
 • y
 • s
 • i
 • ę

Komentarze