Pobiegaj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pobiegać

Sylaby 3

 • po
 • bie
 • gaj

Głoski 7

 • p
 • o
 • bi
 • e
 • g
 • a
 • j

Litery 8

 • P
 • o
 • b
 • i
 • e
 • g
 • a
 • j

Komentarze