Pocałowaliśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pocałować

Sylaby 6

 • po
 • ca
 • ło
 • wa
 • li
 • śmy
 • po
 • ca
 • ło
 • wa
 • liś
 • my

Głoski 13

 • p
 • o
 • c
 • a
 • ł
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Litery 13

 • P
 • o
 • c
 • a
 • ł
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Komentarze