Poćwiczcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: poćwiczyć

Sylaby 3

 • po
 • ćwicz
 • cie
 • po
 • ćwi
 • czcie

Głoski 8

 • p
 • o
 • ć
 • w
 • i
 • cz
 • ci
 • e

Litery 10

 • P
 • o
 • ć
 • w
 • i
 • c
 • z
 • c
 • i
 • e

Komentarze