Pójdziemy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pójść

Sylaby 3

 • pój
 • dzie
 • my

Głoski 7

 • p
 • ó
 • j
 • dzi
 • e
 • m
 • y

Litery 9

 • P
 • ó
 • j
 • d
 • z
 • i
 • e
 • m
 • y

Komentarze