Polski

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • pol
 • ski
 • po
 • lski

Głoski 6

 • p
 • o
 • l
 • s
 • k
 • i

Litery 6

 • P
 • o
 • l
 • s
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):polskipolscy/polskie
Dopełniacz (kogo? czego?):polskiegopolskich
Celownik (komu? czemu?):polskiemupolskim
Biernik (kogo? co?):polskiego/polskipolskich/polskie
Narzędnik (z kim? z czym?):polskimpolskimi
Miejscownik (o kim? o czym?):polskimpolskich
Wołacz (hej!):polskipolscy/polskie

Komentarze