Polubiłybyście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: polubić

Sylaby 6

 • po
 • lu
 • bi
 • ły
 • byś
 • cie
 • po
 • lu
 • bi
 • ły
 • by
 • ście

Głoski 13

 • p
 • o
 • l
 • u
 • b
 • i
 • ł
 • y
 • b
 • y
 • ś
 • ci
 • e

Litery 14

 • P
 • o
 • l
 • u
 • b
 • i
 • ł
 • y
 • b
 • y
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze