Poodkurzaj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: poodkurzać

Sylaby 4

 • po
 • od
 • ku
 • rzaj

Głoski 9

 • p
 • o
 • o
 • d
 • k
 • u
 • rz
 • a
 • j

Litery 10

 • P
 • o
 • o
 • d
 • k
 • u
 • r
 • z
 • a
 • j

Komentarze