Popracuj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: popracować

Sylaby 3

 • po
 • pra
 • cuj

Głoski 8

 • p
 • o
 • p
 • r
 • a
 • c
 • u
 • j

Litery 8

 • P
 • o
 • p
 • r
 • a
 • c
 • u
 • j

Komentarze