Posiedzielibyśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: posiedzieć

Sylaby 6

 • po
 • sie
 • dzie
 • li
 • byś
 • my
 • po
 • sie
 • dzie
 • li
 • by
 • śmy

Głoski 13

 • p
 • o
 • si
 • e
 • dzi
 • e
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Litery 16

 • P
 • o
 • s
 • i
 • e
 • d
 • z
 • i
 • e
 • l
 • i
 • b
 • y
 • ś
 • m
 • y

Komentarze