Poskładaj

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: poskładać

Sylaby 3

 • po
 • skła
 • daj
 • pos
 • kła
 • daj

Głoski 9

 • p
 • o
 • s
 • k
 • ł
 • a
 • d
 • a
 • j

Litery 9

 • P
 • o
 • s
 • k
 • ł
 • a
 • d
 • a
 • j

Komentarze