Posprzątaliście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: posprzątać

Sylaby 5

 • po
 • sprzą
 • ta
 • li
 • ście
 • po
 • sprzą
 • ta
 • liś
 • cie

Głoski 13

 • p
 • o
 • s
 • p
 • rz
 • ą
 • t
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • ci
 • e

Litery 15

 • P
 • o
 • s
 • p
 • r
 • z
 • ą
 • t
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze