Poszedł

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: pójść

Sylaby 2

 • po
 • szedł

Głoski 6

 • p
 • o
 • sz
 • e
 • d
 • ł

Litery 7

 • P
 • o
 • s
 • z
 • e
 • d
 • ł

Komentarze