Potrafiła

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: potrafić

Sylaby 4

 • po
 • tra
 • fi
 • ła

Głoski 9

 • p
 • o
 • t
 • r
 • a
 • f
 • i
 • ł
 • a

Litery 9

 • P
 • o
 • t
 • r
 • a
 • f
 • i
 • ł
 • a

Komentarze