Powąchałyby

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: powąchać

Sylaby 5

 • po
 • cha
 • ły
 • by

Głoski 10

 • p
 • o
 • w
 • ą
 • ch
 • a
 • ł
 • y
 • b
 • y

Litery 11

 • P
 • o
 • w
 • ą
 • c
 • h
 • a
 • ł
 • y
 • b
 • y

Komentarze