Powiedzcie

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: powiedzieć

Sylaby 3

 • po
 • wiedz
 • cie
 • po
 • wie
 • dzcie

Głoski 7

 • p
 • o
 • wi
 • e
 • dz
 • ci
 • e

Litery 10

 • P
 • o
 • w
 • i
 • e
 • d
 • z
 • c
 • i
 • e

Komentarze