Powietrze

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • po
 • wie
 • trze
 • po
 • wiet
 • rze

Głoski 7

 • p
 • o
 • wi
 • e
 • t
 • rz
 • e

Litery 9

 • P
 • o
 • w
 • i
 • e
 • t
 • r
 • z
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):powietrze
Dopełniacz (kogo? czego?):powietrza
Celownik (komu? czemu?):powietrzu
Biernik (kogo? co?):powietrze
Narzędnik (z kim? z czym?):powietrzem
Miejscownik (o kim? o czym?):powietrzu
Wołacz (hej!):powietrze

Komentarze